Events 2003
Sonja Åkesson-seminarium
Konferens och Teaterfestival
i Visby 13 - 15 juni 2003


Grupperna, orden & politiken
En ny teater föds


Högskolan på Gotland
i samarbete med Sonja Åkesson SällskapetPreliminärt program

Tidsplan
Från fredag lunch till söndag eftermiddag, dvs 2 förmiddagar, 3 eftermiddagar och 2 kvällar.

Innehåll
4 plenarföreläsare, envar får 60 minuter + frågor
2 vidtalade föreläsare, envar får 45 minuter + frågor (Poesiblock)
ca 12 anmälda talare, envar får 25 minuter + frågor. I block om 3 talare på 1,5 timmar.
4 föreställningar
1 musikprogram
2-3 videovisningar

Fredag

Ca kl 13 Invigning av landshövding Lillemor Arvidsson, välkommen, praktiska detaljer

Gunnar Ohrlander från Fria Proteatern.

Ca 14.30 Kaffe


15 - Per Ringby, professor, Umeå

16.15 - 3 talare. Slutar ca 17.45


19 - Kvällsföreställning på Frälsis eller Länsteatern
Teater Salieri - Livets ABC
Musikprogram (Annika Fehling, Gunnar Edander, Patrik Silvereke & Nina Fogelberg m fl)
Lördag

Ca kl 9 3 talare (Birgitta Johansson, Jeanette Andersson, Barbro Sigfridsson)

Kl 10.30 Kaffe

Kl 11 3 talare

Kl 12.30 Lunch


Kl 13.30 Willmar Sauter

Kl 15 Kaffe

Kl 15.30 Videovisningar av 'Sagan om Siv' i TV-version från 1974, Narrens uppsättning av 'Pris' på turné i Helsingfors 1968 och Rainer Hartlebs film om Sonja Åkesson.

16.30 - 18 3 talare

kl 19 - Kvällsföreställning på Länsteatern
Wäskinde amatörtreatersällskap - 13 quinnor
Länsteaterns ensemble - Verklighetsflykt. I väntan på vadå?


Söndag

Ca kl 9.00 Poesiblock:
Lars Elleström, docent i litteraturvetenskap, Växjö

Kl 10 Kaffe

Kl 10.30 Inger Ring, fil dr i litteraturvetenskap, Göteborg
Kl 11.30 Eva Lilja, professor i litteraturvetenskap, Göteborg

Ca kl 12.30 Lunch

Ca kl 13.30 Christina Svens, fil dr, Umeå

Kl 14.45 Kaffe

Kl 15 Reading av barnpjäsen Kalaset (Agneta Ehlers-Jarleman & Gunnar Edander samt 3 skådespelare)

Avslutning, tack, summeringJUBILEUM och POESIFESTIVAL

Östersjöns författar-
och översättarcentrum

10 -årsjubileum och poesifestival

fredag 23 maj

kl.13.00
Öppet hus på Centret, Uddens gränd 3, Visby

kl.14.00
Jubileumsfestligheter utanför Centret på Klinten.

kl.16.30
Invigning av 10:e internationella poesifestivalen
i Almedalsbibliotekets foajé
Tomas Tranströmer, Adam Zagajewski,
Tua Forsström. Musik med Per-Olov Sahl och Tomas Tranströmer

lördag 24 maj
Almedalsbiblioteket

fr.kl.12.00
Bygga broar,bryta barriärer
10 år i ord och bild.Utställning,
film-och audiouppspelningar

kl.15.00
Första decenniet
Centrets gäster i samtal med Johan Öberg

kl.16.00
Poesi av och med Tomas Tranströmer,Adam Zagajewski,
Anders Bodegård,Sigitas Geda,Tua Forsström,
Peter Curman,Marzanna Bogumila Kielar
Komposition av Ramon Anthin för Gotlands Blåsarkvintett
Blowind:Winds,Pipes and Whistles

kl.20.00
Jubileumskonsert
i samarbete med Högskolan på Gotland

söndag 25 maj

kl.11.00
Läsning i Konstmuseet
Adam Zagajewski,Sigitas Geda,
Elisabeth Hermodsson,Tua Forsström,
Maimu Berg,Marzanna Bogumila Kielar m.fl.


Tack till Gotlands kommun,Statens Kulturråd,Svenska Akademien,Länsstyrelsen på
Gotland,Almedalsbiblioteket,Visby Internationella Tonsättarcentrum,Baltic Art Center,
Svenska institutet,De Badande Vännerna,Europeiska regionala utvecklingsfonden Mål 2 Öarna,Finnish Literature Information Centre,Adam Miczkewicz Institute i Krakow,Bureau-X,GotlandsMusiken,Christer Jonson
Välkommen till 10-årsjubileum 23 - 25 maj 2003!


BAKGRUND
Östersjöns författar- och översättarcentrum invigdes i Visby den 13 maj 1993. Centret hade skapats som ett resultat av den berömda författarkryssningen på Östersjön 1992. Genom centret manifesterades en gemensam och stark vilja hos författare och översättare från forna öst- och väststaterna att mötas på nya villkor. Med generöst stöd från svenska staten och Gotlands kommun har centret existerat i tio intensivt verksamma år. Runt 3 000 gäster har besökt centret och otaliga vittnesmål finns om vad centret har betytt inte bara för det litterära skapandet utan också för personliga kontakter som på sikt lägger grunden för förbättrade mellanfolkliga relationer.

JUBILEUM och DEN 10:e INTERNATIONELLA POESIFESTIVALEN PÅ GOTLAND

Centrets 10-årsjubileum vill författare och översättare fira med pompa och ståt. Under jubileumsåret vill man uppmärksamma centrets betydelse för utvecklingen på Gotland och för det kulturella och politiska klimatet i hela östersjöregionen - samtidigt som man tackar alla dem som bidragit till den lyckosamma utvecklingen.

Poetiskt återseende
Den första internationella poesifestivalen på Gotland ägde rum sommaren 1994. På temat Östersjöar och med poeten Tomas Tranströmer som centralfigur och hedersgäst reste en stor
grupp författare, översättare och musiker runt till olika platser på ön. I år blir festivalen ? utformad som ett slags ?Poetiskt återseende? - en höjdpunkt i jubileumsfesten den 23 ? 25 maj: förutom Tomas Tranströmer medverkar bl a Jaan Kaplinksi, Knuts Skujenieks, Adam Zagajewski och Tua Forsström.

Högskolejubileum
Lördagen den 24 maj firar Högskolan på Gotland sitt 5-årsjubileum. I det nya vackra Almedalsbiblioteket möts de båda jubilarerna i ett digert program med föreläsningar, poesiläsning, filmer, utställningar om olika systercentra på Gotland och andra ställen i världen, samt med en stor kvällskonsert med Staffan Scheja.

Baltic Centre for Writers
and Translators

10 Years Jubilee and Poetry Festival
23 ?25 may 2003

FRIDAY 23 May

13.00
Open House at the BCWT,
Uddens gränd 3,Visby

14.00
Jubilee festivities start outside the Centre
?on the lawn on Klinten

16.30
Inauguration of the 10th International Poetry Festival
in the hall of the Almedalen Library
Tomas Tranströmer,Adam Zagajewski,
Tua Forsström. Music Per-Olov Sahl and Tomas Tranströmer

SATURDAY 24 May

The Almedalen Library
From 12.00
Building bridges,breaking barriers
10 years in words and images
Exhibition,film and audio playback

15.00
First decade
Centre ´s guests in conversation with Johan Öberg

16.00
Poetry by and with Tomas Tranströmer,
Adam Zagajewski, Anders Bodegård,
Sigitas Geda,Tua Forsström,
Peter Curman, Marzanna Bogumila Kielar
Composition in five movements
by Ramon Anthin for the Wind Quintet
Blowind: Winds, Pipes and Whistles

20.00
Jubilee concert in cooperation with
the Gotland University College

SUNDAY 25 May

Readings in the Gotland Art Museum
11.00
Adam Zagajewski,Sigitas Geda,
Tua Forsström,Maimu Berg,
Marzanna Bogumila Kielar,
Elisabeth Hermodsson

23-25 May 2003

BCWT celebrates its 10th anniversary

History (Background)
The Baltic Centre for Writers and Translators was inaugurated 13 May 1993 in Visby on the island of Gotland. The Centre was established as an immediate result of the writers? cruise around the Baltic sea in 1992. The Centre became a manifestation of joint strong will of writers and translators from the East and West European countries to meet on new conditions. With the generous support from the Swedish state and the Gotland Municipality the Centre has existed for ten intensive creative and productive years. Ap.3000 guests visited the Centre during these years and there are numerous (uncountable) witnesses of the Centre?s significance for literary creation and for personal contacts that in long terms are foundations for improved relations between people and nations in between.

Jubilee celebration and the 10th International Poetry Festival on Gotland
Writers and translators wish to celebrate the 10 years anniversary of their Centre with pomp and splendour. During the Jubilee year we would like to draw attention to the role the Centre has had in cultural development on Gotland and in improvement of the political and cultural climate in the Baltic sea region ? at the same time we want to thank everybody who contributed to this successful development.

Poetic reunion
The first international poetry festival on Gotland, arranged by the BCWT, took place in summer 1994. With the theme declared after the book by Tomas Tranströmer Östersjöar (Baltic Seas) and with the poet himself as a key figure and honourable guest, a company of poets, translators and musicians travellee around the island. This year?s festival ? thought as kind of ?Poetic Reunion? ? will be a high-point in the jubilee programme 23-25 May 2003. Besides Tomas Tranströmer participate Jaan kaplinski, Adam Zagajewski, Tua Forsström.

5th anniversary of the Gotland University College
Saturday the 24th of May the University College celebrates its 5th anniversary. In the new magnificent Almedalen Library both jubilars are preparing a comprehensive programme with lectures, poetry readings, films, exhibitions, and a concert with well-known musicians and poets.

Friday the 23 May ? the BCWT?s anniversary day
Baltic Centre for Writers and Translators starts its celebration already on Friday 23 May at 14.00 on the Klint, up the hill over the Dome Church, in immediate surroundings to the Centre?s buildings. On the same place where in year 1993 Birgit Friggebo, at that time Swedish minister of culture, inaugurated the BCWT.
 

Events 2024
Events 2023
Events 2022
Events 2021
Events 2019
Events 2018
Events 2017
Events 2016
Events 2015
Events 2014
Events 2013
Events 2012
Events 2011
Events 2010
Events 2009
Events 2008
Events 2007
Events 2006
Events 2005
Events 2004
Events 2003


Previous events

Events archive


Extensive projects

Den Europeiska Översättarsmedjan
Think Future - Do Now