Hur projektet ser ut

I varje workshop arbetar tre översättare som översätter från ett språk tillsammans med tre översättare som översätter till det andra språket. De får också tillgång till följande stöd:

Ett “vertikalt” stöd
Två av deltagarna är erfarna översättare. De översätter var och en mot ett av de två språken och de fungerar som arbetsledare.

Ett “horisontellt” stöd
Grupper bildas där två nybörjaröversättare arbetar i par. Alla får på det viset en naturlig samtalspartner, vilket är berikande för de båda parterna.

Deltagarna får en inblick i förlagsvärlden
Deltagarna får träffa minst åtta personer som jobbar med litteratur: författare, redaktörer, föreningar i översättarbranschen, tidningsredaktörer, institutionella organ m.m.


Den Europeiska Översättarsmedjan
Om Smedjan
Hur projektet ser ut
Kriterier för att delta