Kriterier för att delta


Vem programmet vänder sig till:
• Programmet vänder sig till skönlitterära översättare i början av karriären. De sökande måste behärska källspråket och språket de översätter till perfekt.
• De sökande har ett personligt översättarprojekt på gång. Det spelar ingen roll om de har skrivit kontrakt med ett förlag eller inte. Det är på grundval av det här projektet och på förstklassiga akademiska resultat som de kommer att väljas ut.

Villkor för att bli utvald:
• De sökande måste vara disponibla de veckor som programmet pågår (se datum för ateljéerna).
• Kunna bestyrka ett översättningsprojekt på ett av de sex aktuella språken.
• De projekt prioriteras för vilka översättningsrättigheterna inte ännu är uppköpta och där översättningen har en möjlighet att senare ges ut på ett förlag.
• Det är ett plus om den som söker redan har översatt en bok som redan givits ut.

Vistelsen:
Ateljén är uppdelad i två residenser, en i varje land. Tre erfarna översättare som var och en är specialist på två av språken kommer att delta som faddrar under två till tre veckor. Under de första åtta veckorna så kompletteras programmet med möten med fackmänniskor. Den sista veckan ägnas helt åt att förbereda uppläsningen av texterna inför publik.

Information och inskrivning:
• Sökandeformulären kommer att publiceras på Internet allteftersom. Se Kalender.
• De sökande ska även fylla i dokument under rubriken Ansökan.


Ekonomiska villkor:
• De sökande som valts ut kommer att få ett stipendium, som täcker alla omkostnader för utbildning ochh uppehälle.

Den Europeiska Översättarsmedjan
Om Smedjan
Hur projektet ser ut
Kriterier för att delta