Den/ Europeiska översättarsmedjan
Europa, en världsdel som består av en brokig blandning av hundraåriga kulturella traditioner som genom seklen smält samman, står idag inför en stor utmaning: Att kunna upprätthålla sin mångfaldiga lingvistik. Den skönlitterära översättningen står i centrum för de olika kulturerna. För att kunna förstå en annan kultur är det mycket viktigt att läsa dess böcker. Och för att de europeiska språken i översättning ska vara levande är det viktigt att utbilda skönlitterära översättare.

Det är i det här sammanhanget som sex olika institutioner från sex olika länder har bestämt sig för att gå samman och bilda Den europeiska översättarsmedjan. I form av tvåspråkiga workshops har programmet som mål att låta översättare som just börjat en översättarkarriär arbeta tillsammans med mera erfarna översättare som visar hur översättning och utgivning ser ut i de båda länderna.

Varje workshop pågår i nio veckor. Den äger rum hos två av programmets värdinstitutioner i form av två residenser. Bland de sökande väljs sex deltagare ut. De har alla ett eget översättningsprojekt på gång. Urvalskriterierna är projektets relevans och kvaliteten på översättningen.


Fabrique Européenne des Traducteurs

Translation House Looren

Den Europeiska Översättarsmedjan
Om Smedjan
Hur projektet ser ut
Kriterier för att delta