Events 2021


Skapa starka karaktärer!

Föreläsning med den lettiske manusförfattaren Lauris Gundars.

Film på Gotland och Östersjöns författar- och översättarcentrum i samarbete med Almedalsbiblioteket inbjöd författaren, dramaturgen och manusförfattaren Lauris Gundars till ett samtal om manusförfattande och hans syn på hur starka karaktärer bygger bra berättelser.

Gundars, som bland annat sålt manus till BBC, är en frekvent anlitad föreläsare i dramaturgi och berättade bland annat om sitt karaktärsverktyg vilket han även formulerat i boken Dramatica.

Föreläsningen ägde rum den 16/12 i aulan på Almedalsbiblioteket. 

Events 2023
Events 2022
Events 2021
Events 2019
Events 2018
Events 2017
Events 2016
Events 2015
Events 2014
Events 2013
Events 2012
Events 2011
Events 2010
Events 2009
Events 2008
Events 2007
Events 2006
Events 2005
Events 2004
Events 2003


Previous events

Events archive


Extensive projects

Den Europeiska Översättarsmedjan
Think Future - Do Now