Previous

festivals

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Deltagare Poesifestivalen 2005
Sjón

Det är med stor glädje vi kan välkomna den isländske författaren Sjón till årets poesifestival - svårfångad mellan olika litterära uppdrag och ständigt i arbete med olika projekt inom film, performances och sitt författarskap kommer han till Gotland!

Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson), född 1962, utgav redan 16-årig sin första diktsamling Sýnir (Visioner, 1978) och under de kommande åren kom ytterligare sju diktsamlingar. Under 70- och 80-talen tillhörde han gruppen Medusa, unga författare, som sökte inspiration i surrealismen och undergroundkonsten. Detta har satt sina spår i hans författarskap. 1987 utkom Sjóns första roman Stálnótt (Stålnatt). Samtliga romaner finns översatta till svenska. I februari 2005 tilldelas han det prestigefyllda Nordiska rådets litteraturpris för sin roman Skugga-Baldur, som kommer ut i Sverige under hösten.

Sjón har också skrivit noveller, barnböcker och manuskript till teaterpjäser samt medverkat i konstutställningar och olika konserter. Han har initierat och lagt grunden till the Children´s Art Workshop på Island och har arbetat intensivt med utvecklandet av barns skrivande.

Sjón är också väl känd som kompositör, videokonstnär och textförfattare till stora musiker som bl a Björk och The Brodsky Quartet. Dessutom är han är förmodligen den enda nordiska författare som blivit Oscarnominerad - för sångtexterna till Lars von Triers film Dancer in the Dark år 2000.

Sjón kommer att medverka som poet under festivalen på Gotland och är också skaparen av originalteckningen till festivalaffischen.


Ann Jäderlund

Ann Jäderlund, född 1955 och bosatt i Stockholm, är framför allt lyriker men har också skrivit dramatik och en barnbok. Ända sedan sin debut med Vimpelstaden 1985 har hon konsekvent följt en egen linje: hon låter inte bara orden ha de innebörder de har i vardagsspråket, genom att låta språket sjunga avvinner hon orden nya och hemlighetsfulla betydelser. Rytmen är viktig i hennes dikter och hon dröjer gärna vid vissa ord som vartefter får starka laddningar.

I den våg av kvinnlig nyskapande poesi som vi har upplevt i Sverige under de senaste 10-15 åren är Ann Jäderlund en av de centrala gestalterna och hennes dikter har befunnit sig mitt i den diskussion om poesin som pågått. En introduktion till hennes författarskap finns i Åsa Beckmans Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter. I diktsamlingen Blomman och människobenet, närmar hon sig prosan - hon prövar att använda sig av prosan på poesins villkor. I en intervju säger Ann Jäderlund om sitt skrivande: "Dikterna är mer komponerade som ett musikstycke, fast omedvetet, orden är som toner i förhållande till varandra. Jag tror att jag känner mig mer besläktad med måleri och musik och skulptur, än skrivkonst, egentligen. Jag använder mycket bilder, bilder där jag själv har varit. Jag använder en typ av stämning som just ett visst måleri framkallar hos mig, som hos Vera Nilsson, till exempel."

Det känns mycket exklusivt att få tillfälle att presentera Ann Jäderlund för den gotländska publiken eftersom hon ytterst sällan framträder. Hon är en av våra stora samtidspoeter och är mycket uppskattad också utanför Sveriges gränser.

Aasne Linnestå

Aasne Linnestå är poet, född 1963, men arbetar också som skribent i bl a Morgenbladet och som dramatiker. Hon är Ann Jäderlunds uttolkare i Norge och vårvintern 2005 möttes de två på Östersjöns författar- och översättarcentrum. De arbetade då tillsammans med översättningar av Jäderlunds texter samt en intervju för norsk press. Aasne Linnestå slutförde även arbetet med sin roman Utland.

Tillbaka


Tale Naess

Änne en ung norsk kvinnlig poet och prosaförfattare kommer till poesifestivalen i år, Tale Naess, född 1969. Hon har även skrivit dramatik för scen, film och radio samt ett operalibretto "Madonna Furiosa" till S:t Olofsdagarna i Nidarsdomen, Trondheim, med musik av Bengt Palmar Johansen. Tale Naess arbetar också med ljudinstallationer, kortfilm och video samt är verksamhetsledare för Propeller Teater med ambitionen att lyfta fram unga dramatiker.

Hennes texter behandlar bl a olika varianter av övergångstillstånd: Sömn, dröm och vaka, natt och dag, ljus och mörker skildras genomgående liksom övergången mellan kroppar, då jaget blir ett "vi".

Jessie Kleemann

Ett mycket exotiskt inslag under årets poesifestival kommer Jessie Kleemann från Nuuk på Grönland att svara för. Hon är en gränsöverskridande konstnär, född 1959, som arbetar med text, bilder och film. Hon är också skådespelare och framträder bl a med maskdans, en uråldrig förkristen tradition på Grönland där människan förvandlas till demon.

Jessie Kleemann är ett gott exempel på ett gränsöverskridande konstnärskap med stark anknytning till Grönland. Hon turnerar över hela världen med sina föreställningar, filmer, bilder och texter och kommer att delge oss några av sina verk inom olika genrer.

Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk, född 1962 i Polen, tillhör sin generations med framträdande prosaister. Hon har vunnit flera litterära priser för sina romaner och noveller, den senaste med titeln Playing on Many Drums. Hennes roman House of day, House of Night på Granta förlag är översatt till svenska, en text där berättelserna ligger i olika skikt som tränger igenom varandra som i drömmen, sagan eller freskmålningen. Romanen utgörs av fragment: en samling kortare, lokalt förankrade berättelser om berättarens egen vardag. Hos Tokarczuk är varseblivningen ofta förhöjd, så att det mest vardagliga blir betydelsebärande. Tingen bär på varsel och mystiskt betingade samband, fångade i ett språk som alltid är metaforiskt.

Olga Tokarczuk är psykolog med jungiansk inriktning och lever i Nowa Ruda-området nära den polsk-tjeckiska gränsen. Hon har en mycket stor läsekrets och förklaringen härtill är säkert bl a hennes berättarteknik, kunskapsbredd och poetiska språk.

Asko Künnap

Asko Künnap, född 1971 i Estland, är poet och grafisk designer. Han arbetar även som art director och förläggare samt illustrerar och formger bl a böcker och omslag till CD-skivor. Asko Künnap debuterade 2001 med In Defence of Coincidences, och har även givit ut And the Lizards Replied, en diktsamling i form av en typografisk handbok. Båda böckerna är översatta till ett flertal språk. Han har deltagit i flera internationella poesifestivaler och har vunnit priser för sin grafiska design som präglas av nytänkande och ett innovativt språk. Han har som exempel arbetat fram ett helt eget typsnitt, Kosmos, och hans böcker är designade med mycken fantasi och hög konstnärlig kvalitet kongenialt med texten.

Heikki Kalle

Heikki Kalle är musiker och tonsättare, och har bl.a skrivit musik för Jäääär. Även Tõnis Mägi och Riho Sibul har använt sig av hans sånger. Tillsammans med Jaan Sööt har han gett ut en CD som baseras på Indrek Hirvs texter.

Jyrki Kiiskinen

Jyrki Kiiskinen, finländsk poet och prosaist född 1963, är besatt av språk; skrift är för honom någonting kroppsligt: att skriva kroppen, att skriva i kroppen och han värjer sig inte för det groteska språket.
Kiiskinens dikter vill tränga in i mörkret, in på ett område där kulturens olika lagringar blivit blottade och bortskrapade. Samtidigt blottas ordens bedrägliga natur; i orden finns avgrunder, omvända betydelser och överraskningar. Språket är inte vad det utger sig för att vara, men trots det är det kopplat till grundlägande upplevelser. Dikternas jag anstränger sig för att förstå någonting av den kosmiska tillvaron.
Jyrki Kiiskinen har även varit chefredaktör för tidskrifterna Nuori Voima och Books from Finland. Han är sin generations centrala litterära påverkare. Han har gett ut fyra diktsamlingar, två romaner och en barnbok.

Agneta Enckell

Agneta Enckell är född 1957 och bosatt i Helsingfors. Hon behandlar i diktsamlingarna rum;berättelser 81987) och Falla (Eurydike) (1991) förhållandet mellan att tala och tiga, mellan manligt och kvinnligt språk, mellan ett sinnligt och intellektuellt förhållande i språket. I år kom den nya diktsamlingen innanför / utanför , den sjätte sedan debuten 1983. Enckell är en poet som gärna utforskar boksidans vita fält, som orkestrerar sina texter grafiskt i lika hög grad som hon bearbetar klanger och ordsmaker. Det skrivna blir ett rum som läsaren kan ströva i, och den värld som dikternas jag möter kan anta skepnaden av skrift.
I den nya boken handlar det om att närma sig ett landskap på fyra olika sätt, genom fyra olika skrivstrategier.

Agneta Enckell har också arbetat med kombinationen text/musik tillsammans med Patrick Kosk, vilket resulterat i produktionerna Ord har hål och No solution .

Kalli Klement

Kalli Klement, tjänstledig direktör för Sveriges författarfond under tiden som hon tjänstgör som direktör för Nordiska Ministerrådets kontor i Tallinn, Estland. Ansvarig för den årligen genomförda nordiska poesifestivalen i Tallinn som i år ägde rum för femte gången. På fritiden översätter hon poesi från estniska till svenska.

Peter Mickwitz

Petre Mickwitz är poet, som vid sidan av sitt författarskap även arbetar som översättare, lektör och redaktör. Han har publicerat dikter, artiklar och essäer i finlandssvenska, finska och svenska tidningar och tidskrifter.

Stephen Farran Lee

Stephen Farran Lee är förläggare, översättare, författare, kritiker och redaktör.

Maria Lilja

Maria Lilja är konstnär. verksam på Gotland. Hon arbetar i olika tekniker och under festivalen visas hennes film Hon sa: Blommorna?
I samarbete med:

BAC (Baltic Art Center)
Almedalsbiblioteket
Christer Jonson
Maria Lilja
Gotlandspress
Kultur och Fritid
Fabriken Furillen
Frimurarelogen Visby
Länsmuseet på Gotland/ Kattlunds
Högskolan på Gotland
Museum Lars Jonsson
Länsstyrelsen Gotland
PA-kompaniet
Muramaris
Skyways
Heligholm AB
Film På Gotland
Folkuniversitetet
Öja pastorat
Folkets Bio


Sponsorer:

Statens Kulturråd
EU Program Kultur 2000
Svenska Akademien
Gotlands Kommun
Nordisk Kulturfond
Länsstyrelsen Gotland
Vamlingbo prästgård
Fabriken Furillen
Skyways
NORLA
FILI