Previous

festivals

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Poetry festival 2006


Östersjöns författar- och översättarcentrum presenterar den 13:e internationella poesifestivalen
25 Aug - 8 Sept.


Även i år en festival där de inbjudna gästerna får chansen att visa upp sin mångsidighet genom genreöverskridande uttryck.
Vi som arrangörer försöker bevara vår nyfikenhet och vara alerta på vad som försiggår framför våra ögon för att kunna ge den gotländska publiken en möjlighet att ta del av författarnas skaparglädje. En skaparglädje som i år tar sig uttryck som: musik, teater, animation, uppläsningar, samtal samt litterära och musikaliska improvisationer.

Deltagare: Ludmila Petrushevskaya, Oksana Zabuzhko, Jan Kaus, Vytautas Landsbergis, Risto Oikarinen, Julius Keleras, Alexander Piatigorsky, Magnus Hedlund, Ylva Eggehorn, Kajsa Lindsten Öberg, Emeli Jeremias, Lena Dahlén,Kalli Klement

Programstart fredag 25 augusti på Baltic Art Center
Jonas Mekas, poet och filmare

Utställningen Jonas Mekas. Celebrations of the Small and Personal in the Time of Bigness är öppen från kl 19.00
19.30. Julius Keleras om Jonas Mekas författarskap. Samtal och uppläsning
Film av Vytautas V. Landsbergis Niujorkas - mano suo om Jonas Mekas
Paus. BAC:s bar är öppen
21.00 Film av Vytautas Landsbergis Jono Meko antologija om Anthology Film Archives, New York

Fredag 1 september
14.00 Högskolan på Gotland, sal E31
"Is polymathy of modern writers and poets a sign of our time or a constant feature of artistic creativity? - A few remarks from the point of view of literary philosophy." Föreläsning om mångsidig kreativitet av Alexander Piatigorsky

19.30 Bildstenshallen, Länsmuseet på Gotland Ylva Eggehorn och Oksana Zabuzhko
Paus
”Horror - Gotland´s Story” – en animerad film av Ludmila Petrusjevskaja med starka influenser från gotländska bildstenar. Producent ÖFÖC
Ludmila Petrusjevskaja och Kajsa Öberg Lindsten, samtal och uppläsning
Performance á la Pusjkin – litterär improvisation

Lördag 2 september
12.00 Frimurarelogen Smedjegatan 17, Visby
Alexander Piatigorsky filosoferar utifrån sin bok om Frimurarorden, ”Who´s afraid of Freemasonry?”

Servering i trädgården

13.30 S:t Nicolai ruin
Läsning och musik med Oksana Zabuzhko, Jan Kaus och Magnus Hedlund. Risto Oikarinen, tenorsax och Emeli Jeremias, cello

19.30 Baltic Art Center, Skeppsbron 24 Visby
”Tiden är natt ” av Ludmila Petrusjevskaja
En antihjältinnas svarta humoristiska skildring av vardagslivets vedermödor, teaterföreställning med Lena Dahlén, Teater Uno i Göteborg
Paus med förfriskningar
Entré 50 :-

Söndag 3 september
Kulturdag på Ihre kvarn med uppläsningar, film, musik, mat och samvaro

Buss avgår 13.00 från Östercentrum.
14.00 Ihre kvarn
Program med Julius Keleras, Oksana Zabuzhko, Magnus Hedlund och Lena Dahlén

Paus. Bussutflykt alt. strandpromenad och bad i Ihreviken.

17.00 Buffé i trädgården (inomhus vid regn)

19.00 Programmet fortsätter med Risto Oikarinen, Jan Kaus, Emeli Jeremias. Animerad film av Ludmila Petrusjevskaja

Buss mot Visby ca 21.00

Bussresa och buffé 150:- Endast buss 30:-
OBS! Föranmälan senast 1/9
Tel 0702 86 46 03

Fredag 8 september
19.00 i Almedalsbiblioteket i Visby
Läsning och panelsamtal "Skrivarutbildningar i informationssamhället" med Niklas Söderberg, Anna Sarelin, Ulrika Nielsen, Mirja Unge, Sara Villius, Malin Backström, Oystein Mentzoni, Pär Hansson och Pauline Wolff

Fri entré förutom där annat anges
Med reservation för ev. ändringar.
För mer info: www.bcwt.org
Arrangör: Östersjöns författar- och översättarcentrum
I samarbete med: Baltic Art Center Högskolan på Gotland Almedalsbiblioteket i Visby Länsmuseet på Gotland
Sponsorer: Statens Kulturråd Svenska Akademien Gotlands Kommun Svenska Institutet Nordiska ministerrådet i Estland
Tack till: PA-kompaniet, Ihre kvarn, Perssons Buss, Roxy, Frimurarelogen i Visby, Konstskolan, Animation & experimentfilm, Film på Gotland
The 13th International Poetry Festival arranged by the Baltic Centre for Writers and Translators is taking place Aug 25 - Sept 8. 2006

Participants: Ludmila Petrushevskaya, Oksana Zabuzhko, Jan Kaus, Vytautas Landsbergis, Risto Oikarinen, Julius Keleras, Alexander Piatigorsky, Magnus Hedlund, Ylva Eggehorn, Kajsa Lindsten Öberg, Emeli Jeremias.

25 August : Programme around Jonas Mekas, filmmaker and poet. In cooperation with Baltic Art Center

1 - 3 September. Readings, theatre, animation, music.

8 September. Readings at Almedalen Library, Visby(Till toppen av sidan)

Ludmila Petrusjevskaja är en av Rysslands mer kontroversiella och internationellt kända författare och dramatiker av idag och tillhör generationen skribenter av s k ”fördröjd litteratur” – sådan som innan perestrojkan bara publicerades utomlands eller som ”samizdat” (maskinskrivna kopior) eftersom de endera beskrev historien eller den samtida sovjetmänniskan och dennes liv på ett olämpligt sätt.
Hennes prosa betecknas som absurd och realistisk och hon skriver ”svarta sagor för vuxna och vänliga sagor för barn”. På svenska finns romanen Tiden är natt och under Poesifestivalen får vi ta del av den i dramatiserad form.

Ludmila Petrusjevskaja använder sig av flera uttyck i sitt konstnärskap och festivalen visar på henne som författare, filmskapare, målare och dramatiker. Hon har vistats två månader på Östersjöns författar- och översättarcentrum denna sommar och har då arbetat med sin senaste roman, ett textbygge som pågått under flera år, men även producerat en animerad film, ”Horror, Gotland´s story”. Här har hon inspirerats av motiv från de gotländska bildstenarna och festivalens affisch ger en glimt av hur Ormkvinnan kan gestaltas på ett nytt och överraskande sätt! Hon har även haft tillgång till en ateljé vid Gotlands konstskola och har här målat en serie akvareller med Visbys rosor som motiv.

Under Poesifestivalen presenteras Ludmila Petrusjevskaja av Kajsa Öberg Lindsten som tolkar och samtalar med författaren.

Som en bärande del av årets Poesifestival och presentationen av Ludmila Petrusjevskaja för den svenska publiken visas också en teaterföreställning, Tiden är natt. En antihjältinnas svarta, humoristiska skildring av vardagslivets vedermödor. Pjäsen är en dramatisering av romanen med samma titel och i monologform möter vi en kvinnas storslagna, komiska och lömska skildring av sitt vardagsliv i 80-talets Ryssland. Genom hennes brutala beskrivningar framträder konturerna av ett samhälle i sönderfall där människans möjligheter att älska är vingklippta. Bilden av Moder Ryssland målas med svärta men också med mycket humor och ögonblick av lycka och glädje.

Monologen bär undertiteln ”Anteckningar från en bordskant” med paralleller till Dostojevskijs ”Anteckningar från ett källarhål” och baseras på romanen Tiden är natt som nominerades till Bookerpriset och tilldelades Pusjkinpriset 1992. Föreställningen är en produktion från Teater Uno i Göteborg med skådespelaren Lena Dahlén som ensam gestaltar tre generationer: Anna Andrianovna samt hennes mor och dotter. Texten manar till igenkänning och reaktioner hos alla som funderat över familjerelationer, moderskap, åldrande och människans behov av en plats i tillvaron.

Tiden är natt visas lördag 2 september kl 19.00 på BAC. Föreställningen är två timmar lång inklusive en paus då något kommer att serveras som ytterligare förstärker ”den ryska stämningen”.

(Till toppen av sidan)


Lena Dahlén: Skådespelare som arbetat med teater i 19 år bl a på Teater Trixter och Teater UNO i Göteborg. Föreställningen Tiden är natt hade premiär på Teater UNO den 6 november 2005 och mötte stort gensvar hos kritiker och publik.

Några pressklipp: »Hon gör det bländande roligt; med beska sarkasmer tryfferad av en lika gnistrande svartsyn balanserar hon helt kongenialt sin roll längs Petrusjevskajas slaka lina utan tillstymmelse till skyddsnät.«
Anders Thuresson, Bohusläningen

»Som skådespelerska har Lena Dahlén en speciell förmåga att växla mellan det elegant representabla och råaste maktspråk – det passar förträffligt i den här rollen, och det har naturligtvis väglett henne i dramatiseringen, som är ett litet konststycke.«
Kristjan Saag, GT

»Rutinen märks i modet att vistas intill textens bråddjup, i scennärvaron. Publikkontakt är bara förnamnet... en underbar mångsidighet, liksom ruvande på en hemlighet, ändå öppna spjäll i spelet. Så skönt att se!«
Sven Rånlund, GP

(Till toppen av sidan)


Jan Kaus är född 1971 och en av den unga estniska generationens mest intressanta författare. Han är en välrenommerad essäist och litteraturkritiker men skriver även prosa och poesi. Kaus noveller har en grotesk och parodisk stil med ironiska kommentarer till dagliga fenomen och företeelser. Han har en estnisk motivkrets, men ser på det postsovjetiska Estland som en sann världsmedborgare – det han skriver om kan hända vem som helst var som helst oavsett språkområde. Jan Kaus poesi är översatt till ryska, finska och svenska.

(Till toppen av sidan)


Oksana Zabuzhko är född 1960 och bosatt i Kiev är författare, och litteraturhistoriker. Hon har varit gästforskare vid flera amerikanska universitet, bl a Harvard och har även undervisat i ukrainsk litteratur. Zabuzhko är också vice ordförande i ukrainska PEN och har erhållit ett flertal litterära priser. För den svenska publiken är hon kanske mest känd för sin internationellt uppmärksammade bok Fältstudier i ukrainskt sex.

Zabuzhko är filosof och poet och har även översatt poesi av bl a Czeslaw Milosz och Sylvia Plath till ukrainska. Hennes egen poesi är rättframt erotisk med ett sardoniskt feministiskt tonfall och hon har kallats ”Ukrainas Sylvia Plath. Hon har även liknats vid en renässansmänniska med sin mångsidighet och sitt skarpa intellekt. Zabuzhko är också essäist och flera av hennes texter, både prosa och poesi, har dramatiserats, filmatiserats och tonsatts, bl a till operan Klytemnestra.

Under den orange revolutionen i Ukraina hade Oksana Zabuzhko en framträdande roll som debattör och analytiker. Fältstudier i ukraisnkt sex är en fantastisk roman där hon skildrar sin egen intellektuella och sexuella historia där det privata blandas med det historiska. En yttre berättelse löper parallellt med en inre monolog där Ukraina och dess specifika särart skildras med humor och stor litterär kraft, allt ur ett kvinnligt perspektiv.

(Till toppen av sidan)


Alexander Piatigorsky är född 1929 i Moskva, filosof och forskare med fokus på buddism och indisk filosofi, men tangerar även andra discipliner som t ex semiotik och filologi. Han samarbetade med Yuri Lothman som grundade The Tartu-Moscow Semiotic School vid Tartu universitet. Här utvecklades en intellektuell frizon där forskare från hela Östeuropa kunde sammanstråla för samtal och fördjupning av vetenskapliga frågor främst inom semiotiken (läran om tecken eller teckensystem).

Alexander Piatigorsky lämnade Ryssland som dissident och är sedan 1974 verksam i London som professor i Asiens historia. Han har publicerat flera verk, bl a böcker om buddistisk filosofi och 1975 debuterade han 1975 som skönlitterär författare. Bland mycket annat har Piatigorsky skrivit det internationellt uppmärksammade verket om Frimurarorden Who's Afraid of Freemasonry? Här ges en filosofisk och historisk bakgrund med fakta om myter och ritualer som sammanhänger med denna orden från 1717.

2005 gjordes en dokumentärfilm om Alexander Piatigorsky, “Philosopher Escaped”. Här får man följa denna legendariska tänkare till olika städer som är av betydelse i hans liv: bl a Moskva, Riga, Paris, Berlin och London och till det buddistiska kloster i Tibet i Himalaya som är platsen för hans drömmar och källan till hans forskargärning. Genom hela filmen förs ett samtal, stilla, flödande, humoristiskt, där publiken får följa filosofens sökande och tankar.

(Till toppen av sidan)


Magnus Hedlund Är född 1942, är som bl a författare, översättare, kritiker och introduktör en mångsysslande intellektuell. Hans texter är kärnfulla med en konstfärdigt enkel prosa som rymmer mycken klokskap och humor. Hedlund har bland mycket annat översatt Beckett, Jarry och Pinter och om översättarens arbete säger Hedlund: "...men de verk jag översätter är också "mina" verk. Och skillnaden mellan att skriva skönlitteratur och översätta sådan är inte så väldigt stor. Skrivandet är också en sorts tolkning, översättning till skrivet språk, från något mer eller mindre diffust i tanke och känsla."

Magnus Hedlund har även samarbetat med författarkollegan Claes Hylinger med texter och radioprogram och förknippas av de flesta med det genuint göteborgska. Numera är han dock bosatt på Gotland och medverkar under Poesifestivalen både som författare och presentatör.

(Till toppen av sidan)


Risto Oikarinen är en ung finsk poet/musiker, född 1978 i Helsingfors. Han är tenorsaxofonist och efter att ha studerat vid Pop&Jazz-konservatoriet i Helsingfors fortsatte han med teologistudier i samma stad.

2003 vann han Eino Leino-priset för unga diktare. Han erhöll Kalevi Jäntti-priset 2005, och utkom samma år med diktsamlingen Puupuhaltaja (träblåsare).

Risto Oikarinen kommer att medverka i festivalen som poet och musiker.


Emeli Jeremias: Musiker, utbildad cellist och tonsättare.

(Till toppen av sidan)


Ylva Eggehorn debuterade redan som trettonåring med diktsamlingen Havsbarn (1963). Sitt genombrott fick hon 1970 med Ska vi dela. Hon skriver även psalmer och har tre bidrag i 1986 års psalmbok och många fler i Psalmer i 90-talet. Ylva Eggehorn har även skrivit essä- och betraktelseböcker och debuterade som romanförfattare 1994 med Kvarteret Radiomottagaren – en självbiografisk berättelse mot fonden av ett tidigt femtiotal.
Ylva Eggehorn har blivit tilldelad åtskilliga utmärkelser, däribland Karl Vennbergs lyrikpris, och Karin Boye-stipendiet. År 2004 fick hon motta CS Lewis-priset, där bokförlaget Libris i sin motivering skriver: ”Hennes psalmtexter har gett henne en plats i svenska folkets hjärtan, men vad hon än skriver – lyrik, romaner, krönikor, biografier – visar hon precis som C S Lewis att trons hemliga tecken också kan hittas i vardagen.”

(Till toppen av sidan)


Kalli Klement: konstvetare, översättare, tidigare direktör för Nordiska Ministerrådet i Estland och för Sveriges författarfond, idag förbundschef för SAK (Sveriges Allmänna Konstförening)


Kajsa Öberg Lindsten översättare, kritiker och kulturjournalist från Göteborg. Var bosatt i Moskva 1994-2000 och hade då möjlighet att fördjupa sitt intresse och kunskaper om rysk litteratur. Medverkade bl a i Litteraturhandboken som författare till avsnitten om rysk litteratur från 1980 och –90talet. Presenterade under denna tid även svensk barnlitteratur för ryska bibliotekarier.


Johan Öberg: Forskare, översättare, svensk kulturattaché i Moskva 1994 – 2000, utredare, idag forskarsamordnare för rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg