Previous

festivals

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Poetry festival 2005


Tolfte Internationella poesifestivalen på Gotland
Detta år - i festivalår räknat det tolfte - arrangerar Östersjöns författar- och översättarcentrum en prosa och poesifestival 25 - 28 augusti. Ett av skälen till att det i år blir en bredare litterär manifestation är att det är intressant att visa på hur många författare arbetar inom flera olika genrer, de är inte renodlade poeter utan skriver också en spännande prosa. Dessutom arbetar många gränsöverskridande mellan uttryck som text, bild, film, performances mm. Smakprov på allt detta kommer att erbjudas den gotländska publiken och programmet med dess deltagande konstnärer/författare kan presenteras med stolthet: förutom läsningar planeras bl.a filmvisningar och musikinslag under några ovanligt mångfacetterade festivaldagar.

Som vanligt är det möjligt att delta i samtliga program gratis - detta är ett litterärt kalas på Gotland för alla intresserade.

Invigning sker på Almedalsbiblioteket fredag 25 augusti och festivalen är som alla tidigare år rörlig och kommer att flytta sig från norra Gotland till Sudret med möjligheter för alla intresserade att följa med "festivalbussen". De flesta av de deltagande författarna har vistats på Östersjöns författar- och översättarcentrum, andra kommer till Gotland eftersom centret på klinten har ett gott renommé inom vida kretsar.
Deltar gör bl a Sjón, Island, Ann Jäderlund, Sverige, Aasne Linnestå , Tale Naess, Bertil Palmar Johansen, Ulla Westvik, Håvard Stensvold, Magne Olav Aarsand,Norge, Jessie Kleemann, Grönland, Olga Tokarczuk, Polen, Asko Künnap, Heikki Kalle,Estland, Jyrki Kiiskinen, Agneta Enckell, Peter Mickwitz, Finland

Program
Ett antal ännu outgivna översättningar av dikter av Sjón, Jyrki Kiiskinen och Asko Künnap som framfördes under poesifestivalen samt festivalens konstgalleri hittar du här.
The 12th International Poetry Festival arranged by the Baltic Centre for Writers and Translators is taking place 25 - 28 August 2005. One of the reasons for this year's broader manifestation is the fact that nowadays many writers work in different literary forms, cross freely the genres and arts boundaries, collaborate within visual art, film, musik and performance. Participants are among others Sjón from Iceland, Ann Jäderlund from Sweden, Aasne Linnestå, Tale Naess, Bertil Palmar Johansen, Ulla Westvik, Håvard Stensvold and Magne Olav Aarsand from Norway, Jessie Kleemann from Greenland, Olga Tokarczuk from Poland, Asko Künnap and Heikki Kalle from Estonia, Jyrki Kiiskinen, Agneta Enckell, and Peter Mickwitz from Finland

Programme in English
I samarbete med:

BAC (Baltic Art Center)
Almedalsbiblioteket
Christer Jonson
Maria Lilja
Gotlandspress
Kultur och Fritid
Fabriken Furillen
Frimurarelogen Visby
Länsmuseet på Gotland/ Kattlunds
Högskolan på Gotland
Museum Lars Jonsson
Länsstyrelsen Gotland
PA-kompaniet
Muramaris
Skyways
Heligholm AB
Film På Gotland
Folkuniversitetet
Öja pastorat
Folkets Bio


Sponsorer:

Statens Kulturråd
EU Program Kultur 2000
Svenska Akademien
Gotlands Kommun
Nordisk Kulturfond
Länsstyrelsen Gotland
Vamlingbo prästgård
Fabriken Furillen
Skyways
NORLA
FILI