Ansökan och stipendier
Professionella författare och litterära översättare kan söka vistelsestipendier för upp till en månad.

Ansökningsformuläret finns här på vår hemsida, det kan också rekvireras från centret eller genom de nationella författar- och översättarorganisationerna.

Svensk information
Lokaler
Ansökan
Kontor