Ansökan och stipendier
Författare och översättare kan söka vistelsestipendier för upp till en månad.

Det finns också möjligheter att söka ett begränsat antal stipendier för resor och uppehälle.

Centret söker varje år stipendiemedel Nordiska, Europeiska program och andra fonder. Antalet stipendier är därför avhängigt av hur mycket medel ÖFÖC får från bidragsgivarna.

Ansökningsformuläret finns här på vår hemsida, det kan också rekvireras från centret eller genom de nationella författar- och översättarorganisationerna.

Svensk information
Lokaler
Ansökan och stipendier
Kontor